Iedvesma

"Mīlestība nekad nebeidzas" (Kor.13:8)
"Un visu, ko jūs ticībā lūgsit, to jūs dabūsit" (Mat.21:22)
"Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ikkatrs, kas lūdz, tas dabū, kas meklē, atrod, un kas klauvē, tam atvērs" (Lūk.11:9,10)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru